24.05.2018

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, päivitetty 24.05.2018.

Rekisterinpitäjä
Trainershop.fi
SPORTTI-MYYNTI OY
Höyläämötie 18
00380 HELSINKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikael Stjernvall
asiakaspalvelu@trainershop.fi
puhelin 09-565 5980

Rekisterin nimi
Trainershop.fi asiakasrekisteri (uutiskirje/nettisivusto)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Hekilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Markkinointi asiakkaille
 • Uutiskirjeiden analysointi

Uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään Kiekkotarvike.com:in uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenoton vastaamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Yrityksen/asiakkaan nimi
Yrityksen /asiakkaan nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Muut tarvittavat yrityksen/asiakkaan yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot
 • Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot
 • Henkilötietoja lisätään Trainershopin asiakassuhteen käytön aloittamisen yhteydessä.
 • Henkilötietoja lisätään rekisteriin yhteydenottojen, yhteydenottolomakkeiden, markkinointi- tai uutiskirjeen kautta.
 • Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite- päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn ja palveluhallinnan johdosta osa tiedoista voi sijaita Trainershopin uutiskirjeen ylläpitäjällä.
Tietoja ei muuten luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämistä varten. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei ole tarpeen viiden vuoden kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät vain Trainershop.fi:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Trainershop.fi:n (Sportti-Myynti Oy) palveluksessa. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muuassa:

 • Pyytää rekisterin pitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Lisäksi tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
 • Rekisteröity voi muuttaa itsenäisesti markkinointirekisterin tietoja (uutiskirje) ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu@trainershop.fi osoitteeseen. Myös rekisteristä poistuminen onnistuu uutiskirjeen peruuta-tilaus linkistä.
 • Rekisteröity voi muuttaa ja korjata asiakastietojaan ottamalla yhteyttä Trainershop.fi:n sähköpostilla asiakaspalvelu@trainershop.fi.
 • Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.

Evästekäytännöt
Sivustomme käyttää kävijäseurantaevästeitä, joiden avulla analysoimme sivustoliikennettä (Google Analytics). Analytics  tunnistaa sivustolla jo aiemmin käyneet ja siellä ensimmäistä kertaa vierailevat kävijät ja kerää tietoa vierailluista sivuista, sivustolla vietetystä ajasta ym.

Jos et halua luovuttaa selailutietojasi, voit kieltää kaikkien evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Katso ajantasaiset ja selainkohtaiset ohjeet evästeiden käytön kieltämiseen selaimesi käyttöoppaasta tai kysy neuvoa hakokoneelta.